Уявлення про професійну кар'єру майбутніх інженерів-металургів

31/10/2013 2:15pm

Автор: Сурякова М.В.

Категории: инженерная педагогика

В статті висвітлюються результати дослідження актуальних уявлень про професійну кар’єру майбутніх інженерів-металургів. Проаналізовано змістовний аспект уявлень в залежності від типу ставлення до професійної кар’єри.

УЯВЛЕННЯ ПРО ПРОФЕСІЙНУ КАР’ЄРУ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-МЕТАЛУРГІВ

Сурякова Марина Владимировна

Сурякова Марина Володимирівна
старший викладач кафедри інженерної педагогіки
Національної металургійної академія України

Актуальність  проблеми. Вивчення особливостей кар’єрних очікувань майбутніх інженерів-металургів передбачає дослідження їхнього загального уявлення про феномен професійної кар’єри, визначення його значення та місця в житті, виявлення міри бажаності кар’єри в професійному шляху, а також рівня розуміння необхідних умов та можливих труднощів у реалізації професійної кар’єри. Актуальні уявлення майбутніх фахівців, за нашою думкою, є основою їхнього ставлення до професійної кар’єри, яке склалося в результаті накопичення професійного та життєвого досвіду на етапі навчання. 
Поняття “професійна кар’єра” означає реалізацію професійного потенціалу людини, яка приводить до суб’єктивного та об’єктивного успіху в професійній сфері [3]. Професійна кар’єра розуміється як професійне просування, зростання як процес професіоналізації, результатом якого є особистісні зміни людини, що призводять до високого рівня професіоналізму, досягнення професійного статусу та забезпечення почуття задоволеності [5].
Кар’єрні очікування виступають регулятором професійної поведінки і діяльності, розкривають особливості відображення суб’єктом об’єктивної реальності та дозволяють визначити міру адекватності цього відображення, тобто визначити характер особистісних і предметних взаємозв’язків. Кар’єрні очікування є емоційно-оціночним ставленням до певного етапу розвитку професійної діяльності, яке формує професійну позицію фахівця, спрямовує його на реалізацію професійних цілей, спонукає до самовизначення особистості в професійній діяльності [2, 4].
Уявлення про професійну кар’єру відбивають когнітивний аспект кар’єрних очікувань та містять наявні знання фахівця про особистісні якості, професійний досвід, що склався на даний момент, знання особливостей соціально-економічної ситуації, умов праці за професією, прогноз успішності взаємовідносин в системі професійної праці. Такі уявлення розкривають особливості відображення суб’єктом об’єктивної реальності та ступінь адекватності цього відображення. Зміст уявлень відбиває рівень сформованості взаємозв’язку суб’єкта професійної праці з об’єктом праці.
Постановка завдання. Кар’єрні очікування майбутніх інженерів-металургів на момент вибору конкретного місця працевлаштування визначаються деяким специфічним змістом, пов’язаним зі специфікою їхньої професійної діяльності та професійної підготовки, ускладненістю сучасних соціально-економічних умов, особливостями виробничо-технологічного процесу [1]. Тому уявлення щодо професійної кар’єри майбутніх інженерів-металургів повинні бути досліджені своєчасно з метою прояснення багатьох важливих моментів: чи спрямований майбутній фахівець на реалізацію професійної кар’єри; чи розглядає професійну кар'єру як можливість свого розвитку; чи усвідомлює мету професійної кар'єри; чи має намір планувати її етапи; в чому має бути виражений суб'єктивний сенс та успіх кар'єри; наскільки усвідомлені  особистісні якості, що мають допомогти в досягненні кар’єрних цілей та ін..
Метою статті є висвітлення результатів дослідження особливостей змісту та характеру уявлень про професійну кар’єру в кар’єрних очікуваннях майбутніх інженерів-металургів, яке було проведено серед студентів металургійних ВНЗ, що навчаються за різними металургійними спеціальностями, спорідненими за ознакою спільності узагальнених структур діяльності, за напрямом підготовки 0904 “Металургія” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”.
Методика дослідження. Уявлення майбутніх інженерів-металургів про професійну кар’єру, їхній зміст та ставлення до різних аспектів професійної кар’єри досліджувалося за допомогою методики “Незакінчені речення” (в модифікації автора) [6], яка являє собою напівпроективне анкетування у формі незакінчених речень та включає 4 значеннєвих блоки (містять по 4 незакінчених фрази), що виявляють:
1. Загальний зміст поняття “кар’єра” (сенс - що?).
2. Суб’єктивне значення (мета  - навіщо?).
3. Засоби реалізації (умови – як?).
4. Труднощі реалізації (негативні умови – що заважає?).
Відповіді аналізувалися за допомогою контент-аналізу. Особливості ставлення до професійної кар’єри виявлялися через визначення понять: “кар’єра”, “професія”, “робота”, “особистий кар’єрний успіх”, “особистісні якості фахівця”, “труднощі досягнення кар’єрних цілей”.
Всі відповіді на підставі певних ознак можна об'єднати у три типи ставлень до професійної кар’єри: позитивно-активний, позитивно-помірний, негативний, яким властивий свій характерний зміст. Аналіз змісту речень дозволяє безпосередньо дослідити уявлення щодо професійної кар’єри, які детермінують ставлення до неї, що і створює в цілому особливості кар’єрних очікувань досліджуваних.
Результати дослідження. Зміст уявлень студентів-металургів, що відбиває їхнє позитивно-активне ставлення до професійної кар’єри, а також кола понять, з ним пов’язаних, представлений в табл.1.
Дані таблиці ілюструють у висловлюваннях студентів-металургів наявність ознак з позитивним значеннєвим змістом відносно професійної діяльності людини, який співвідноситься з їхнім позитивним ставленням до професійної кар’єри. Позитивно-активне ставлення до професійної кар’єри проявляється у визнанні кар’єри як важливого, основного, суттєвого явища в житті людини.
Поняття “кар’єра” розуміється досліджуваною групою як можливість реалізувати свій потенціал, досягти більш високого рівня розвитку, зміцнити своє професіональне та соціальне становище, досягнення успіху.
Таблиця 1
Зміст уявлень, що відбиває позитивно-активне ставлення
до професійної кар’єри (n=282)


Категорія
контент-аналізу

Зміст уявлень
(позитивно-активне ставлення до кар’єри)

1

Кар'єра - важливе місце в житті.

 

спосіб життя; це дуже важливо; головне; має велике значення; сенс життя; відіграє вирішальну роль; важлива; повинна бути успішної; опора; радість; сила; саме основне; усе; реалізація потенціалу; фактор стабільності; визначає місце в суспільстві

2

Професія як важлива сторона життя.

успішно працювати; щоб знайти собі роботу;  щоб бути затребуваним; щоб щось уміти; щоб пізнати світ; щоб просунутися по службовим сходам; щоб будувати своє майбутнє; щоб працювати на вищому рівні; одержати роботу; за покликанням; одержати посаду; щоб зв'язати з нею життя; бути благополучним; щоб знайти себе в житті; щоб розбиратися в ній; працювати й одержувати задоволення; стати великими людьми; гарантія майбутнього; якісно виконувати обов'язки; можна взяти відповідальність за справу; побудувати цікаве життя; самопізнання; знати  професійні тонкості; зробити кар'єру; знайти місце в житті; одержати знання в даній галузі; знайти своє покликання; щоб легше було на робочому місці; залишити щось після себе; підвищувати свій рівень інтелекту; світле майбутнє

3

Робота - умова реалізації кар'єри.

заняття, якому людина віддається повністю; спосіб реалізації й удосконалення; щоб зробити гарну кар'єру; улюблене заняття;  самореалізація; вихід у широкий мир; воля; кар'єрний ріст; другий дім; творчість; достоїнство; спосіб розкрити й реалізувати свої здатності

4

Кар'єра як самореалізація, саморозвиток.

 

особистий успіх; щось довести собі; щоб було цікаво; щоб розкрити кращі риси; щоб реалізуватися; щоб  розвиватися; рости у своїх очах; щоб самовиразитися; реалізація амбіцій; почувати себе в пригоді; щоб дізнаватися щось нового; бути затребуваними й культурними людьми; щоб реалізувати себе; щоб розвиватися; твердження себе; щоб когось представляти собою; важливий фактор розвитку особистості

5

Кар'єра як можливість досягнення високого рівня професіоналізму.

бути фахівцем у своїй сфері; бути фахівцем  високого рівня; одержання досвіду; прагнення до досконалості у своїй справі; удосконалювання в роботі; знання своєї справи; робота, у якій я розбираюся; щоб бути професіоналом; можливість працювати в задоволення; підвищення кваліфікації

6

Реалізація кар'єри у своїй професії.

нелегко, але можна; можлива; це добре; стати першим у металургійній галузі; обов'язковий; гарний прибуток; борг; підсумок моїх зусиль; повинна бути обов'язково; більша відповідальність і більші гроші; хочу; можлива при великому бажанні; пізнання своєї професії; сподіваюся, можливий; спосіб самовираження; побудується швидко; життєво необхідне; благо моєї країни; моральне задоволення; постійне навчання; це реально; не стрімка; не зрячи вчилася; стати директором заводу; більше обов'язків і відповідальності; посада на підприємстві; налагодити своє виробництво; розвиток галузі; посада головного інженера;  стабільне майбутнє; досягнення наукового ступеня; результат: якість і кількість металу

7

Кар'єра як високий соціальний статус, визнання.

повага партнерів; повага інших; бути шановним і заможним; бути успішним; досягти вершин; солідність;  щоб зайняти потрібну посаду; стати значним і шановним; щоб реалізувати себе в суспільстві; популярність; стати начальником підприємства

8

Інтернальність, віра у свої сили, активність людини.

залежить від самої людини; працювати над собою; рівень кваліфікації; вірити в себе; бути краще, ніж інші; займатися улюбленою справою; потрібно любити свою роботу; потрібно жити своєю професією; потрібно прагнути; багато трудитися; ретельність; бажання працювати; прикласти зусилля, щоб бути заміченим; треба боротися; продумати план; потрібні  сили; не повинен сподіватися на удачу; любов до професії; потрібна освіта; завзята праця;  самовідданість; бажання самої людини; потрібно багато працювати; учитися; поставити кар'єру на перший план; багато працювати над собою; не зупинятися; жити роботою; готовий рекомендувати себе, активність; ініціатива

9

Необхідність знань, умінь.

глибокі знання; досконало володіти своєю справою; відмінне знання своєї професії; ерудиція; уміння приймати рішення; грамотна мова; уміння швидко вчитися; уміння виходити з важких ситуацій; інженерне мислення; якість навчання у вузі; знати психологію людей

10

Необхідність часу для будування кар’єри.

потрібно багато часу; працювати 24 години на добу; довгі роки завзятого прагнення

11

Внутрішні  (психологічні) перешкоди.

відсутність бажання; непевність у собі; недолік потрібних якостей; недолік знань; нерозуміння своєї професії; недолік досвіду; погана підготовка; неорганізованість; неправильно обрана професія; недолік завзятості; недолік умінь; недолік інтелекту; низька самооцінка; невизначеність мети; слабість; вік; страх ризику; відсутність практичних навичок; відсутність сили волі; невміння переживати поразки; байдужість до професії

12

Необхідність позитивних особистісних якостей.

доброта, розум, ретельність, бути приємним, працьовитість, чесність, лідерські якості, упевненість у собі, оптимізм, твердість, кмітливість,  цілеспрямованість, товариськість, відданість справі; чесність, розважливість, наполегливість, витривалість, самовіддача, уважність, пунктуальність, уміння переконувати, посидючість; відповідальність надійність; допитливість; організаторські здатності; компетентність; організованість; сила й воля; принциповість, справедливість, практичність; ділова хватка; мудрість, упертість; надійність; оптимізм; довіра людям; сила духу; терпіння; зовнішній вигляд; здоровий розрахунок; харизма; інтуїція; ввічливість; порядність; натхнення; лояльність, енергійність; честолюбство; гнучкість; ретельність; ощадливість; талант; креативність; краса; витримка; спокій, стриманість

13

Особиста готовність до реалізації кар'єри (відповідальність).

труднощі – пов'язані із самим собою; не вдалося повністю розкритися; готовий намагатися; готовий завзято домагатися; необхідно жертвувати собою; готовий переборювати всі бар'єри; багато працювати; гори перевернути; готовий до дріб'язків вивчати професію; готовий вдосконалюватися; готовий працювати над собою; жертвувати часом; сном, відпочинком; готовий учитися далі; практикуватися; готовий ризикувати; починати заново; готовий почати з найнижчої посади; готовий терпіти невдачі; всім, крім приниження; згодний на  маленьку зарплату; готовий брати на себе обов'язки; готовий прийняти труднощі; готовий справно працювати;  читати багато літератури; готовий бігти по ранках на роботу

14

Позитивна метафора.

сходи, сходи, кручені сходи; сходження, сходження на гору, альпініст на вершині; Еверест, айсберг; ріст людини, етапи розвитку людини; розвиток людства; сенс життя; змагання, олімпіада, спорт, марафон; гонка; статус, сходинка в суспільстві; дует прагнення й удачі; досягнення мети; енергія; завзята праця, важка праця; бізнес; піраміда; будівництво, будівництво будинку; дерево; вирощування квітів (що прийметься); комп'ютерна гра (чим вище рівень, тим краще); автомобіль по шосе;  азартна гра; птах; злітання; море; ріка; приплив води;  гора й водоспад; зебра; ламана лінія; ваги; карусель; майбутнє; мрія; гроші й влада; успіх в особистому житті;  тістечко; гарні оцінки; перемога й перевага; надійність; воля; життя; незалежність;  задоволення; торжество; виграш у лото; друга родина; любов; почуття; творчість; день народження; улюблене хобі; ескалатор

15

Негативні якості та інші явища, не сумісні з кар'єрою.

недбалість; пияцтво, алкоголізм; наркотики; лінь; відсутність бажання рости; безхарактерність, м'якотілість; відсутність цілеспрямованості; безвідповідальність; відсутність людського достоїнства; погані якості; розхитаність; безцільність; непевність;  зазнайство; неправда, підступництво, нечесність; дурість;  жадібність; песимізм; страх; відсутність мети; неуцтво; гординя; бездіяльність; байдужність до життя; запальність, бунтарство; пасивність; підлість; некомпетентність; відчай; повільність; жалість; гордість; погана репутація; неорганізованість; нелюбов до професії; мінливість; непорядність; інфантильність; відвертість; лихослів'я, плітки;
погане здоров'я, хвороба; розваги, гулянки; відпочинок

Кар’єра в своєї професії вважається необхідною, важливою, навіть якщо і важко досягається; віддається належна увага фактору часу, який потрібен для реалізації кар’єрних планів.
Поняття “професія” розуміється цією групою студентів як умова отримання роботи, одержання посади, можливість поглибити професійні знання та придбати бажані навички, розвинути свої інтелектуальні якості, стати професіоналом в своєї сфері. Поняття “робота” пов’язується з професією, яка одержується, та кар’єрою в майбутньому; розглядається як можливість придбати повагу оточуючих та зберегти гідність.
Серед засобів реалізації кар’єрних планів майбутніх інженерів-металургів в означеній групі переважають професійні знання, навички, позитивні особистісні якості, готовність взяти відповідальність за свої дії, активність в реалізації професійної кар’єри, готовність докладати зусиль та долати труднощі. Труднощі розуміються в першу чергу як внутрішні, психологічні перешкоди, негативні якості людини, відсутність відданості професії.
В метафоричних асоціаціях щодо визначення поняття “кар’єра” переважають мовні штампи, пов’язані з образами сходин, будування, змагання, в яких простежується динамічність, активність, наполегливість людини; значну частину метафор становлять образи нагороди, призу, кінцевого результату прикладання зусиль. В цілому метафори містять образи явищ, позитивними за змістом та характером, що дозволяє інтерпретувати їхнє утворення як показник позитивного ставлення до професійної кар’єри.
Зміст уявлень, який відбиває позитивно-помірне ставлення студентів-металургів до професійної кар’єри, а також кола понять, з ним пов’язаних, представлений в табл.2.
Отримані дані доводять, що позитивно-помірного ставлення до професійної кар’єри відбиває визначення її другорядного місця в житті людини, визнання кар’єри не обов’язковою, не важливою справою життя. Кар’єра особами цієї групи визначається як бажане явище, але яке не має першорядного значення. Суб’єктивне значення професійної кар’єри зводиться до можливості матеріального забезпечення або забезпечення благополуччя близьких.
Зазначимо, що відсутність конкретності у визначенні загального значення кар'єри, узагальненість уявлень щодо її місця в житті людини не сприяє формуванню позитивного ставлення до професійної кар’єри.
Поняття “робота” розглядається студентами-металургами цієї групи лише як засіб існування людини, який не має нічого спільного з самореалізацією та розкриттям професійного потенціалу. Робота визнається як необхідність, обов’язок, засіб будування матеріальної бази для родини, закріплення особистого становища в суспільстві.
Таблиця 2
Зміст уявлень, що відбивають позитивно-помірне ставлення
до професійної кар’єри (n=282)

Категорія
контент-аналізу

Зміст уявлень
(позитивно-помірне ставлення до кар’єри)

1

Кар'єра  - не головне місце в житті.

друге місце після родини; важливо, але не головне;  не саме головне; доповнення до щастя; одна зі складових успіху;
не зв'язана із мною; не головне; не обов'язково; мені не потрібна; не для мене; не перше місце

2

Робота як умова існування.

засіб існування; можливість заробляти на життя;  джерело доходу; заробіток; виживання; обов'язок; тільки гроші; спосіб видобутку грошей; засіб прокормити родину;  

3

Кар'єра заради матеріального забезпечення.

жити забезпечено; забезпечити себе; більше заробляти; бути матеріально незалежним; добробут; більший дохід; одержувати гідну оплату; мати більше грошей; щоб заробляти гроші; бажане економічне становище; щоб заробляти на життя

4

Кар'єра заради благополуччя близьких.

гідне існування своїх близьких; забезпечити родину; щоб близькі мною пишалися; щоб забезпечити примхливу дружину; забезпечити дітей і родину 

5

Відсутність конкретності у визначенні значення кар'єри.

у принципі можливо; легше жити;  чогось досягти; досягнення мети; бути задоволеним життям; не відмовляти собі ні в чому; так треба; потрібно; довести всім

6

Необхідність підтримки інших.

начальство; друзі; команда; гарні співробітники; успішні батьки; наставник; дружина; довіра людей; міцна й любляча сім’я

7

Випадок, удача, везіння, знайомства.

знайомства; життєві обставини; везіння; гроші; зв'язки; гарні знайомі; впливові знайомі; чудеса трапляються; потрібний час і місце

8

Непередбачені події.

ситуація в країні; перешкоди; війна; дії уряду; соціальні проблеми; невдача; обставини

9

Негативні зовнішні перешкоди.

конкуренти; нерозуміння інших людей; розбіжності з начальством; заздрість; погані люди; корупція; обставини; кумівство, клановість; відсутність матеріальних можливостей; відсутність  гарної роботи; несправедливість; відсутність робочих місць; погане законодавство; зрадництво партнерів; поганий колектив; відсутність взаємодопомоги; відсутність перспектив робочого місця; приватна форма власності

10

Відсутність конкретності в уявленнях про труднощі.

готовий на все (майже на все); жертвувати всім (майже всім); жертвувати чим завгодно; багато чим; не спати й не їсти; багато чого; собою; залежно від ситуації; по-різному; життя покаже

Підтримка інших досліджуваними цієї групи визначається бажаною, в планування кар’єри включається розрахунок на допомогу впливових знайомих та рідних, що можливо пов’язано зі значною мірою невпевненості у власних силах, відсутність досвіду самостійно розв’язувати задачі, що виникають в соціальному середовищі. Уявленням щодо реалізації кар’єрних планів характерна екстернальність, сподівання на вдачу, щасливий випадок, везіння, що припускає зменшення особистої відповідальності, пояснення невдачі зовнішніми факторами.
Серед можливих перешкод, які в уявленні майбутнього фахівця можуть заважати реалізувати професійну кар’єру, вказується на перешкоди соціально-економічного характеру, а також негативні дії зі сторони інших людей та явища в колективі, що гальмують і унеможливлюють просування фахівця.
За показником конкретності в уявленнях студентів-металургів означеної групи щодо можливих перешкод та труднощів на шляху професійного просування спостерігається його низький рівень, що також не сприяє достовірності, реалістичності уявлень.
Негативне ставлення майбутніх інженерів-металургів до професійної кар’єри, а також кола понять, з ним пов’язаних, відбиває зміст їхніх уявлень, що представлений в табл.3. В уявленнях, що відбивають негативне ставлення до професійної кар’єри, поняття “кар’єра” визначається як явище, що є небажаним і, навіть, шкідливим в житті людини, яке супроводжується непомірними зусиллями та має сумнівну цінність. Можливо, саме таким розумінням кар’єри пояснюється визначення її значення як влади над іншими людьми, переваги над ними. Ймовірно, визнання кар’єри як жорстокого особисто до людини явища дозволяє визначити її призначення для впливу і на інших людей.
На користь такого пояснення поняття “кар’єра” в розумінні студентами цієї групи  виступає зміст категорії контент-аналізу, яка містить уявлення про неможливість сполучення кар'єри з родиною, друзями, особистим життям. Тобто ці поняття, забарвлені позитивними почуттями, не мають нічого спільного з поняттям, яке викликає негативні почуття, що відповідно формує негативне ставлення цих студентів-металургів до професійної кар’єри.
Таблиця 3
Зміст уявлень, що відбивають негативне ставлення
до професійної кар’єри (n=282)


Категорія
контент-аналізу

Зміст уявлень
(негативне ставлення до кар’єри)

1

Кар'єра як небажане явище.

займає багато часу й сил; нудотний ріст по сходам

2

Робота як прикра необхідність.

робота – каторга; важко й не вдячно; рутина; змушена міра; порожнє проводження часу; важке ранкове пробудження; необхідність; тягар; нудьга; пекло; існування; людині байдужна; утома; лінь; нудне заняття; заробіток без задоволення; викреслює з життя багато часу; тягар заради копійок; важка ноша; кабала; суворі будні; вага; монотонні дні; тягар; неприємний момент; неминучість; мучення; примус

3

Кар'єра як влада над іншими людьми, перевага над ними.

хочуть почувати себе вище всіх; влади над іншими; керувати підлеглими; бути краще інших; бути розумніше інших; бичувати інших; керувати

4

Заперечення можливості кар'єри в професії.

досягається дуже довго й важко; нереально по моїй професії; неможливо; велика праця; не залучає; складно; у моїй професії – рабство; практично неможливе; навряд чи буде успішною; нічого не означає; бруд і піт; дуже довга; не планую; немає кар'єри в моїй професії; не цікаве; витрачене життя;  тільки для стажу; не перспективно; незначний відсоток успіху; забути про це

5

Необхідність негативних  особистісних якостей.

хитрість, спритність; уміння йти «по головах»; «іти по трупах»; догоджати директорові;  нахабність; іти напролом; твердість; бути нахабним; усіх переплюнути; підлабузництво; цинізм; уміти переступити через особисті  принципи; уміння лестити; безжалісність

6

Неможливість сполучення кар'єри з родиною, друзями, особистим життям.

не сумісно із сімейним життям; родина й діти; з життям; з особистим життям; особистим часом; зі спортом; любов'ю; тишею; гарним настроєм; дружбою; часом з родиною; великою родиною; народження й виховання дитини; домашній комфорт; дружбою

7

Негативна метафора.

колода; щурячі перегони; акваріум з акулами; боротьба за існування; мавпа, що грає грамотою; револьвер; купа залізно-рудних матеріалів (де знизу важких  шматків більше); курятник; важке життя

Негативне ставлення до кар’єри осіб означеної групи проявляється також і в тому, що серед необхідних для реалізації кар’єри особистісних якостей вказуються якості, негативні за характером. Ймовірно, в уявленні досліджуваних негативне явище, що на їхню думку являє собою кар’єра, вимагає від людини відповідних якостей. Метафоричні асоціації студентів зазначеної групи підтверджують негативну оцінку кар’єри: образи, які представлені у метафорах, мають агресивний, жорстокий, навіть принизливий характер.
Негативному ставленню до професійної кар’єри характерне також заперечення можливості будування кар'єри в своєї професії, визначення її як не цікаву, не перспективну, або непомірно тяжку та нудну.
Висновки. Вивчення актуальних уявлень майбутніх інженерів-металургів, що лежать в основі ставлення до професійної кар’єри, дозволило виділити наступні головні особливості:
- в уявленнях переважної більшості досліджуваних поняття “кар’єра” визнається як цінність, яка займає важливе місце в житті людини; поняття “професія” визначається як можливість самореалізації і самоствердження для людини; поняття “робота” розуміється як можливість реалізувати професійну кар’єру. В цілому студенти-металурги визначають кар’єру, в першу чергу, як засіб поліпшення матеріального становища та можливість для самореалізації і розвитку професіонала. Разом із цим визначення цінності та значення кар’єри особисто для себе є не досить впевнене за характером, у судженнях майбутніх інженерів-металургів виявляється проблематичність щодо будування кар’єри за своєю професією.   
- в уявленнях студентів-металургів відзначається характерний високий рівень розуміння щодо засобів реалізації професійної кар’єри, умов, за якими можливе її будування; визнання головними, визначальними чинниками в реалізації кар’єри особистісні якості фахівця, власна активність і відповідальність за свої дії. Відносно очікуваних труднощів в реалізації кар’єрних планів спостерігається дуже узагальнене уявлення досліджуваних, відсутність реалістичності щодо суміщення кар’єри з іншими сторонами життя людини, конкретності в уявленнях щодо зусиль, які можуть знадобитися у реалізації професійної кар’єри, невпевненість в своїх можливостях контролювати та управляти реалізацією професійною кар’єри.
- переважним типом ставлення до професійної кар’єри майбутніх інженерів-металургів є позитивно-активний тип.
Отже, результати дослідження уявлень про професійну кар’єру в кар’єрних очікуваннях майбутніх інженерів-металургів відбивають ступінь готовності молодих людей приймати адекватні рішення, пов'язаних із працевлаштуванням, плануванням і реалізацією професійної кар'єри, а також міру реалістичності розуміння мети професійної кар'єри, засобів її досягнення. Одержані результати дослідження уявлень про професійну кар’єру майбутніх інженерів-металургів можуть бути застосовані в навчально-виховній роботі зі студентами з метою формування професійної позиції та відповідного ставлення до професійної діяльності.

Література:

 1. Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна х-ка бакалавра напряму підготовки 0904 “Металургія”. – К., 2004.
 2. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. - М.: Издательство «Наука», 1984. – 444 с.
 3. Молл Е.Г. Управление карьерой менеджера. – СПб.: Питер, 2003. – 352с.
 4. Мясищев В.Н. Психология отношений: Под редакцией А.А.Бодалева / Вст. статья А.А. Бодалева. – М.: Воронеж: НПО «МОДЭК», 1995. – 356с.
 5. Почебут Л.Г., Чикер В.А. Организационная социальная психология: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во «Речь», 2002. – 298 с.
 6. Технології роботи організаційних психологів: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. та слухачів ін.-тів післядипл. освіти / За наук. ред. Л.М. Карамушки. – К.: “ІНКОС”, 2005. С.122-123.

Русскоязычная версия

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЕ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-МЕТАЛЛУРГОВ

Статья отражает результаты исследования актуальных представлений о профессиональной карьере будущих инженеров-металлургов. Проанализирован содержательный аспект представлений в зависимости от типа отношения к профессиональной карьере.

         Актуальность проблемы. Изучение особенностей карьерных ожиданий будущих инженеров - металлургов предполагает исследование их общего представление о феномене профессиональной карьеры, определения его значения и места в жизни, выявление степени желательности карьеры в профессиональном пути, а также уровня понимания необходимых условий и возможных трудностей в реализации профессиональной карьеры. Актуальные представления будущих специалистов, по нашему мнению, является основой их отношения к профессиональной карьере, которое сложилось в результате накопления профессионального и жизненного опыта на этапе обучения.
Понятие "профессиональная карьера" означает реализацию профессионального потенциала человека, приводит к субъективному и объективному успеху в профессиональной сфере [ 3 ] . Профессиональная карьера понимается как профессиональное продвижение, рост как процесс профессионализации, результатом которого являются личностные изменения человека, которые ведут к высокому уровню профессионализма, достижения профессионального статуса и обеспечения чувства удовлетворенности [ 5 ] .
Карьерные ожидания выступают регулятором профессионального поведения и деятельности, раскрывают особенности отражения субъектом объективной реальности и позволяют определить степень адекватности этого отражения, то есть определить характер личностных и предметных взаимосвязей. Карьерные ожидания являются эмоционально - оценочным отношением к определенному этапу развития профессиональной деятельности, который формирует профессиональную позицию специалиста, направляет его на реализацию профессиональных целей, побуждает к самоопределению личности в профессиональной деятельности [ 2 , 4 ] .
Представления о профессиональной карьере отражают когнитивный аспект карьерных ожиданий и содержат имеющиеся знания специалиста о личностных качествах, профессиональном опыте, сложившегося на данный момент, знаниях особенностей социально - экономической ситуации, условий труда по профессии, прогнозе успешности взаимоотношений в системе профессионального труда. Такие представления раскрывают особенности отражения субъектом объективной реальности и степень адекватности этого отражения. Содержание представлений отражает уровень сформированности взаимосвязей субъекта профессионального труда с объектом труда.
Постановка задачи. Карьерные ожидания будущих инженеров - металлургов на момент выбора конкретного места трудоустройства определяются некоторым специфическим содержанием, связанным со спецификой их профессиональной деятельности и профессиональной подготовки, усложненностью современных социально - экономических условий, особенностями производственно - технологического процесса [ 1]. Поэтому представление о профессиональной карьере будущих инженеров - металлургов должны быть исследованы своевременно с целью прояснения многих важных моментов: направлен ли будущий специалист на реализацию профессиональной карьеры; рассматривает ли профессиональную карьеру как возможность своего развития; осознает ли цель профессиональной карьеры; намерен ли планировать ее этапы; в чем должен быть выражен субъективный смысл и успех карьеры; насколько осознаны личностные качества, которые должны помочь в достижении карьерных целей и др.
         Целью статьи является освещение результатов исследования особенностей содержания и характера представлений о профессиональной карьере в карьерных ожиданиях будущих инженеров - металлургов, проведенного среди студентов металлургических вузов, обучающихся по разным металлургическими специальностям, родственным по признаку общности обобщенных структур деятельности, по направлению 0904 " Металлургия"  образовательно - квалификационного уровня "бакалавр ".
         Методика исследования. Представление будущих инженеров - металлургов о профессиональной карьере , их содержание и отношение к различным аспектам профессиональной карьеры исследовалось с помощью методики " Незаконченные предложения " ( в модификации автора) [ 6 ] , которая представляет собой полупроективное анкетирование в форме незаконченных предложений и включает в себя 4 смысловых блока (содержат по 4 незаконченные фразы) , которые проявляют :
1 . Общий смысл понятия " карьера" (смысл - что ?).
2 . Субъективное значение ( цель - зачем ?).
3 . Средства реализации (условия - как? ).
4 . Трудности реализации ( негативные условия - что мешает ?).
Ответы анализировались с помощью контент-анализа. Особенности отношения к профессиональной карьере определялись через определение понятий: " карьера", " профессия", " работа", " личный карьерный успех ", "личностные качества специалиста ", " трудности достижения карьерных целей ".
Все ответы на основании определенных признаков можно объединить в три типа отношений к профессиональной карьере: позитивно- активное, позитивно- умеренное, негативное, которым присуще свое ​​характерное содержание. Анализ содержания предложений позволяет непосредственно исследовать представления о профессиональной карьере, детерминирующее отношение к ней , что и создает в целом особенности карьерных ожиданий испытуемых.
Результаты исследования. Содержание представлений студентов - металлургов, что отражает их позитивно- активное отношение к профессиональной карьере, а также круга понятий, с ним связанных, представлено в табл.1.
Данные таблицы иллюстрируют в высказываниях студентов - металлургов наличие признаков с положительным смысловым содержанием относительно профессиональной деятельности человека, которое соотносится с их положительным отношением к профессиональной карьере . Позитивно- активное отношение к профессиональной карьере проявляется в признании карьеры как важного, основного, существенного явления в жизни человека.
Понятие " карьера" понимается исследуемой группой как возможность реализовать свой ​​потенциал, достичь более высокого уровня развития, укрепить свое профессиональное и социальное положение, достижение успеха.
Таблица 1
Содержание представлений, отражающее положительно-активное отношение
к профессиональной карьере (n = 282)

Категория контент-анализа

Содержание Представлений
(позитивно-активное отнощение к карьере)

1

Карьера – важное место в жизни.

 

образ жизни; это очень важно; главное; имеет большое значение; смысл жизни; играет решающую роль; важная; должна быть успешной; опора; радость; сила; самое главное; все; реализация потенциала; фактор стабильности; определяет место в обществе.

2

Профессия как важная сторона жизни.

успешно работать;  чтобы найти себе работу; чтобы быть востребованным; чтобы что-то уметь; чтобы познать мир; чтобы продвинуться по служебной лестнице; чтобы строить свое будуще; чтобы работать на высшем уровне; получить работу; по призванию ; получить должность; чтобы связать с ней жизнь; быть благополучным; чтобы найти себя в жизни; чтобы разбираться в ней; работать и получать удовольствие; стать великими людьми; гарантия будущего; качественно выполнять обязанности; можно взять на себя ответственность за дело; построить интересную жизнь; самопознание; знать профессиональные тонкости; сделать карьеру; найти место в жизни; получить знания в данной области; найти свое призвание; чтобы легче было на рабочем месте; оставить что-то после себя; повышать свой ​​уровень интеллекта; светлое будуще.

3

Работа – условия реализации карьеры.

занятие, которому человек отдается полностью; способ реализации и совершенствования; чтобы сделать хорошую карьеру; любимое занятие; самореализация; выход в широкий мир; воля; карьерный рост; второй дом; творчество; достоинство; способ раскрыть и реализовать свои способности.

4

Карьера как самореализация, саморазвитие .

 

личный успех; что-то доказать себе; чтобы было интересно; чтобы раскрыть лучшие черты; чтобы реализоваться; чтобы развиваться; расти в своих глазах; чтобы самовыражаться; реализация амбиций; чувствовать себя в приключении; чтобы узнавать что-то новое; быть востребованными и культурными людьми; чтобы реализовать себя; чтобы развиваться; утверждение себя; чтобы кого-то представлять собой; важный фактор развития личности.

5

Карьера как возможность достижения высокого уровня профессионализма.

быть специалистом в своей области; быть специалистом высокого уровня; получения опыта; стремление к совершенству в своем деле; совершенствования в работе; знание своего дела; работа, в которой я разбираюсь; чтобы быть профессионалом; возможность работать в удовольствие; повышение квалификации.

6

Реализация карьеры в своей профессии.

нелегко , но можно; возможна; это хорошо; стать первым в металлургической отрасли; обязательный; хорошую прибыль; долг; итог моих усилий; должна быть обязательно; большая ответственность и большие деньги; хочу; возможна при большом желании; познание своей профессии; надеюсь, возможен; способ самовыражения; построится быстро; жизненно необходимо; благо моей страны; моральное удовлетворение; постоянное обучение; это реально; не быстрая; не зря училась; стать директором завода; больше обязанностей и ответственности; должность на предприятии; наладить свое производство; развитие отрясли;  должность главного инженера; стабильное будущее; достижения ученой степени; результат; качество и количество металла.

7

Карьера как високий социальный статус, признание.

уважение партнеров; уважение других; быть уважаемым и состоятельным; быть успешным и обеспечить вершины; солидность; чтобы занять нужную должность; стать значимым и уважаемым; чтобы реализовать себя в обществе; популярность; стать начальником предприятия.

8

Интернальность, вера в свои силы, активность человека.

зависит от самого человека; работать над собой; уровень квалификации; верить в себя;  быть лучше, чем другие; заниматься любимым делом; нужно любить свою работу; нужно жить своей профессией; нужно стремиться, много трудиться; тщательность; желание работать; приложить усилия; чтобы быть замеченным, надо бороться; продумать план; нужны силы; не должен надеяться на удачу; любовь к профессии; нужно образование упорный труд; самоотверженность, желание самого человека; нужно много работать; учиться; поставить карьеру на первый план ; много работать над собой ; не останавливаться; жить работой; готовность рекомендовать себя; активность ; инициатива.

9

Необходимость знаний, навыков.

глубокие знания; в совершенстве владеть своим делом; отличное знание своей профессии; эрудиция, умение принимать решения; грамотная речь; умение быстро учиться; умение выходить из трудных ситуаций; инженерное мышление; качество обучения в вузе; знать психологию людей.

10

Необходимость времени для построения карьеры.

требуется много времени; работать 24 часа в сутки; долгие годы упорного стремления.

11

Внутренние (психологические) препятствия.

отсутствие желания; неуверенность в себе; недостаток нужных качеств; недостаток знаний; непонимание своей профессии; недостаток опыта; плохая подготовка; неорганизованность; неправильно выбранная профессия; недостаток упорства; недостаток умений; недостаток интеллекта; низкая самооценка; неопределенность цели; слабость; возраст; страх риска, отсутствие практических навыков; отсутствие силы воли; неумение переживать поражения; равнодушие к профессии.

12

Необходимость позитивных личностных качеств.

доброта; ум; усердие ; быть приятным; трудолюбие;  честность;  лидерские качества;  уверенность в себе ; оптимизм; твердость; сообразительность; целеустремленность ; общительность; преданность делу; честность; рассудительность; настойчивость; выносливость; самоотдача; внимательность; пунктуальность; умение убеждать; усидчивость; ответственность; надежность; любознательность ; организаторские способности ; компетентность ; организованность ; сила и воля ; принципиальность ; справедливость; практичность ; деловая хватка ; мудрость; упрямство; надежность; оптимизм ; доверие людям ; сила духа ; терпени; внешний вид; здравый расчет ; харизма ; интуиция ; вежливость ; порядочность; вдохновение; лояльность; энергичность; честолюбие ; гибкость ; тщательность ; бережливость ; талант ; креативность; красота ; выдержка ; спокойствие , сдержанность.

13

Личная готовность к реализации карьеры (ответственность).

трудности - связанные с самим собой; не удалось полностью раскрыться ; готов стараться ; готов упорно добиваться ; необходимо жертвовать собой ; готов преодолевать все барьеры , много работать ; горы перевернуть; готов до мелочей изучать профессию; готов совершенствоваться; готов работать над собой; жертвовать временем, сном , отдыхом ; готов учиться дальше; практиковаться; готов рисковать; начинать заново; готов начать с низкой должности; готов терпеть неудачи; всему , кроме унижения ; согласен на маленькую зарплату ; готов брать на себя обязанности; готов принять трудности; готов исправно работать; читать много литературы; готов бежать по утрам на работу.

14

Позитивная метафора.

лестницы, лестницы, винтовые лестницы; восхождение, восхождение на гору; альпинист на вершине ; Эверест, айсберг ; рост человека , этапы развития человека , развитие человечества; смысл жизни; соревнования, олимпиада, спорт, марафон; гонка; статус, ступень в обществе ; дуэт стремления и удачи ; достижения цели; энергия ; упорный труд , тяжелый труд , бизнес ; пирамида , строительство , строительство дома ; дерево , выращивание цветов ( что примется ), компьютерная игра (чем выше уровень , тем лучше), автомобиль по шоссе; азартная игра; птица ; взлет ; море ; река ; приток воды ; гора и водопад ; зебра ; ломаная линия ; весы ; карусель ; будущее ; мечта ; деньги и власть ; успех в личной жизни; пирожное; хорошие оценки; победа и преимущество; надежность; воля жизни; независимость; удовлетворение; торжество; выигрыш в лото, вторая семья , любовь , чувство ; творчество; день рождения ; любимое хобби ; ескалатор.

15

Отрицательные качества и другие явления, не совместимые с карьерой.

небрежность; пьянство,алкоголизм, наркотики; лень, отсутствие желания расти; бесхарактерность, мягкотелость, отсутствие целеустремленности; безответственность, отсутствие человеческого достоинства; плохие качества; расхлябанность; бесцельность; неуверенность ; зазнайство; ложь, коварство, нечестность; глупость; жадность; пессимизм и страх, отсутствие цели; невежество ; гордыня ; бездействие; безразличие к жизни ; вспыльчивость , бунтарство; пассивность; подлость; некомпетентность ; отчаяние ; медлительность ; жалость; гордость; плохая репутация; неорганизованность; нелюбовь к профессии; изменчивость ; непорядочность ; инфантильность ; открытость ; сквернословие , сплетни ; плохое здоровье , болезнь, развлечения , вечеринки , отдых.

         Карьера в своей профессии считается необходимой , важной , даже если и трудно достигается ; отдается должное внимание фактору времени, который требуется для реализации карьерных планов .
Понятие " профессия" понимается этой группой студентов как условие получения работы, получение должности, углубление профессиональных знаний и приобретение желаемых навыков, развитие своих интеллектуальных качеств, профессионализм в своей сфере. Понятие "работа" связывается с получаемой профессией и карьерой в будущем; рассматривается как возможность приобретения уважения окружающих и сохранение достоинства .
Среди средств реализации карьерных планов будущих инженеров - металлургов в указанной группе преобладают профессиональные знания, навыки, положительные личностные качества, готовность взять ответственность за свои действия, активность в реализации профессиональной карьеры, готовность прилагать усилия и преодолевать трудности. Трудности понимаются в первую очередь как внутренние, психологические препятствия, отрицательные качества человека, отсутствие преданности профессии .
В метафорических ассоциациях относительно определения понятия "карьера" преобладают речевые штампы, связанные с образами ступеней, строительства, соревнования, в которых прослеживается динамичность, активность, настойчивость человека; значительную часть метафор составляют образы награды, приза, конечного результата приложения усилий. В целом метафоры содержащие образы явлений, положительные по содержанию и характеру, что позволяет интерпретировать их образование как показатель позитивного отношения к профессиональной карьере .
Содержание представлений , отражающих положительно - умеренное отношение студентов - металлургов к профессиональной карьере, а также круга понятий, с ним связанных, представлено в табл.2.
Полученные данные показывают, что положительно – умеренное отношения к профессиональной карьере отражает определение ее второстепенного места в жизни человека, признание карьеры не обязательной, не важной в жизни. Карьера лицами данной группы определяется в качестве желательного явления , но не имеющего первостепенного значения. Субъективное значение профессиональной карьеры сводится к возможности материального обеспечения или обеспечения благополучия близких .
Заметим, что отсутствие конкретности в определении общего значения карьеры, обобщенность представлений о ее месте в жизни человека не способствует формированию положительного отношения к профессиональной карьере .
Понятие "работа" рассматривается студентами-металлургами этой группы только как средство существования человека, которое не имеет ничего общего с самореализацией и раскрытием профессионального потенциала. Работа признается как необходимость , обязанность , средство построения материальной базы семьи, закрепления личного положения в обществе .
Таблица 2
Содержание представлений, отражающих положительно - умеренное отношение
к профессиональной карьере ( n = 282 )

Катерогия
контент-аанализа

Содержание предствавлений
(позитивно-умеренное отношение к карьере)

1

Карьера - не главное место в жизни.

второе место после семьи; важно, но не главное; не самое главное; дополнение к счастью, одна из составляющих успеха; не связана со мной; не главное; не обязательно; мне не нужна; не для меня; не первое место.

2

Работа как способ существования

средство существования; возможность зарабатывать на жизнь; источник дохода; заработок; выживание; обязанность; только деньги; способ добычи денег; средство прокормить семью.

3

Карьера ради материального обеспечения

жить обеспеченно; обеспечить себя; больше зарабатывать, быть материально независимым; благосостояние; больший доход; получать достойную оплату; иметь больше денег; чтобы зарабатывать деньги; желаемое экономическое положение; чтобы зарабатывать на жизнь.

4

Карьера ради благополучия близких.

достойное существование своих близких; обеспечить семью; чтобы близкие мной гордились; чтобы обеспечить капризную жену; обеспечить детей и семью

5

Отсутствие конкретности в определении значения карьеры.

в принципе возможно; легче жить; чего-то добиться; достижение цели; быть довольным жизнью; не отказывать себе ни в чем; так надо; нужно; доказать всем.

6

Необходимость поддержки других.

начальство; друзья; команда; хорошие сотрудники; успешные родители; наставник; жена; доверие людей; прочная и любящая семья.

7

Случай, удача, везение, знакомства.

знакомства; жизненные обстоятельства; везение; деньги; связи; хорошие знакомые; влиятельные знакомые; чудеса случаются; нужное время и место.

8

Непредвиденные события.

ситуация в стране; препятствия; война; действия правительства; социальные проблемы; неудача; обстоятельства.

9

Негативные внешние препятствия.

конкуренты; непонимание других людей, разногласия с начальством; зависть; плохие люди; коррупция; обстоятельства; кумовство; клановость; отсутствие материальных возможностей; отсутствие хорошей работы; несправедливость; отсутствие рабочих мест; плохое законодательство; предательство партнеров; плохой колектив; отсутствие взаимопомощи; отсутствие перспектив рабочего места; частная форма собственности

10

Отсутствие конкретности в представлениях о трудностях.

готов на все (почти на все) жертвовать всем (почти всем) жертвовать чем угодно; многим; не спать и не есть; много чего; собой; в зависимости от ситуации; по-разному; жизнь покажет.

Поддержка других исследуемыми этой группы определяется желаемой, в планирование карьеры включается расчет на помощь влиятельных знакомых и родных , что возможно связано со значительной степенью неуверенности в собственных силах, отсутствие опыта самостоятельно решать задачи, возникающие в социальной среде. Представлениям по реализации карьерных планов характерна экстернальность , надежда на удачу , счастливый случай , везение , что предполагает уменьшение личной ответственности , объяснение неудачи внешними факторами .
Среди возможных препятствий, которые в представлении будущего специалиста могут мешать реализовать профессиональную карьеру, указывается на препятствия социально - экономического характера, а также негативные действия со стороны других людей и явления в коллективе, тормозящие продвижение специалиста .
         По показателю конкретности в представлениях студентов - металлургов указанной группы относительно возможных препятствий и трудностей на пути профессионального продвижения наблюдается его низкий уровень , что также не способствует достоверности , реалистичности представлений .
Отрицательное отношение будущих инженеров - металлургов к профессиональной карьере, а также кругу понятий, с ним связанных, отражает содержание их представлений, которые видны в табл.3. В представлениях, отражающих негативное отношение к профессиональной карьере, понятие "карьера" определяется как явление, которое есть нежелательным и даже вредным в жизни человека , которое сопровождается непомерными усилиями и имеет сомнительную ценность. Возможно, именно таким пониманием карьеры объясняется определение ее значения как власти над другими людьми, превосходства над ними. Вероятно, признание карьеры как жестокого лично к человеку явления, позволяет определить ее предназначение для воздействия и на других людей .
В пользу такого объяснения понятия "карьера" в понимании студентами этой группы выступает содержание категории контент-анализа, который содержит представление о невозможности соединения карьеры с семьей, друзьями, личной жизнью. То есть, эти понятия, окрашенные положительными эмоциями, не имеют ничего общего с понятием, которое вызывает негативные чувства, что соответственно формирует негативное отношение этих студентов - металлургов к профессиональной карьере .
Таблица 3
Содержание представлений , отражающих негативное отношение
к профессиональной карьере ( n = 282 )

Категория
контент-анализа

Содержание предствавлений
(негативное отношение к карьере)

1

Карьера как нежелательное явление

занимает много времени и сил; скучный рост по лестнице.

2

Работа как досадная необходимость

работа - каторга; трудно и не благодарно; рутина; вынужденная мера; пустое времяпрепровождение; тяжелое утреннее пробуждение; необходимость; бремя; скука; ад существования; человеку безразлична; усталость; лень; скучное занятие; заработок без удовлетворения; вычеркивает из жизни много времени; бремя ради копеек; тяжелая ноша; кабала; суровые будни; вес; монотонные дни; бремя; неприятный момент; неизбежность; мучения; принуждение.

3

Карьера как власть над другими людьми, превосходство над ними.

хотят чувствовать себя выше всех; власть над другими; управлять подчиненными; быть лучше других; быть умнее других; бичевать других; управлять.

4

Отрицание возможности карьеры в профессии.

достигается очень долго и трудно; нереально по моей профессии; невозможно; большая работа; не привлекает; сложно; у моей профессии - рабство, практически невозможно; вряд ли будет успешной; ничего не значит; грязь и пот; очень длинная; не планирую; нет карьеры в моей профессии; не интересно; потраченная жизнь; только для стажа; не перспективно, незначительный процент успеха; забыть об этом.

5

Необходимость негативних личностных качеств

хитрость, ловкость, умение идти «по головам», «идти по трупам»; угождать директору; наглость; идти напролом; твердость; быть наглым; всех переплюнуть; подхалимство; цинизм; уметь переступить через личные принципы; умение льстить; безжалостность.

6

Невозможность соединения карьеры с семьей, друзьями, личной жизнью.

не совместимо с семейной жизнью; семья и дети; с жизнью; с личной жизнью; личным временем; со спортом; любовью; тишиной; хорошим настроением; дружбой; время с семьей; большой семьей; рождением и воспитанием ребенка; комфортом; дружбой.

7

Негативная метафора.

бревно; крысиные гонки; аквариум с акулами, борьба за существование; обезьяна играет грамотой; револьвер; куча железно-рудных материалов (где снизу тяжелых кусков больше); курятник; тяжелая жизнь

         Отрицательное отношение к карьере лиц указанной группы проявляется также и в том , что среди необходимых для реализации карьеры личностных качеств указываются качества, отрицательные по характеру. Вероятно , в представлении изучаемых негативное явление, по их мнению, представляет собой карьера , которая требует от человека соответствующих качеств. Метафорические ассоциации студентов указанной группы подтверждают негативную оценку карьеры: образы , которые представлены в метафорах , имеют агрессивный , жестокий , даже унизительный характер.
          Негативному отношению к профессиональной карьере характерно также отрицание возможности построения карьеры в своей профессии, определения ее как не интересной , не перспективной , или непомерно тяжелой и скучной .
Выводы. Изучение актуальных представлений будущих инженеров - металлургов , лежащие в основе отношения к профессиональной карьере , позволило выделить следующие основные особенности:
- В представлениях подавляющего большинства исследуемых понятие "карьера" признается как ценность, которая занимает важное место в жизни человека, понятие "профессия" определяется как возможность самореализации и самоутверждения для человека, понятие " работа" понимается как возможность реализовать профессиональную карьеру. В целом студенты- металлурги определяют карьеру, в первую очередь , как средство улучшения материального положения и возможность для самореализации и развития профессионала. Вместе с тем определение ценности и значения карьеры лично для себя является достаточно уверенным по характеру, в суждениях будущих инженеров - металлургов проявляется проблематичность по возведению карьеры по своей профессии .
- В представлениях студентов - металлургов отмечается характерный высокий уровень понимания средств реализации профессиональной карьеры, условий, по которым возможно ее возведение, признание главными, определяющими факторами в реализации карьеры личностные качества специалиста, собственная активность и ответственность за свои действия. Относительно ожидаемых трудностей в реализации карьерных планов наблюдается очень обобщенное представление испытуемых, отсутствие реалистичности относительно совмещения карьеры с другими сторонами жизни человека , конкретности в представлениях относительно усилий , которые могут понадобиться в реализации профессиональной карьеры , неуверенность в своих возможностях контролировать и управлять реализацией профессиональной карьеры .
- Преобладающим типом отношения к профессиональной карьере будущих инженеров - металлургов является положительно - активный тип .
Таким образом, результаты исследования представлений о профессиональной карьере в карьерных ожиданиях будущих инженеров - металлургов отражают степень готовности молодых людей принимать адекватные решения, связанные с трудоустройством , планированием и реализацией профессиональной карьеры, а также степень реалистичности понимание цели профессиональной карьеры, средств ее достижения. Полученные результаты исследования представлений о профессиональной карьере будущих инженеров - металлургов могут быть применены в учебно - воспитательной работе со студентами с целью формирования профессиональной позиции и соответствующего отношения к профессиональной деятельности .

Литература:

 1. Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна х-ка бакалавра напряму підготовки 0904 “Металургія”. – К., 2004.
 2. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. - М.: Издательство «Наука», 1984. – 444 с.
 3. Молл Е.Г. Управление карьерой менеджера. – СПб.: Питер, 2003. – 352с.
 4. Мясищев В.Н. Психология отношений: Под редакцией А.А.Бодалева / Вст. статья А.А. Бодалева. – М.: Воронеж: НПО «МОДЭК», 1995. – 356с.
 5. Почебут Л.Г., Чикер В.А. Организационная социальная психология: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во «Речь», 2002. – 298 с.
 6. Технології роботи організаційних психологів: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. та слухачів ін.-тів післядипл. освіти / За наук. ред. Л.М. Карамушки. – К.: “ІНКОС”, 2005. С.122-123.


Презентация

Контакты

 

 

Контакты

НАШІ КОНТАКТИ:

[email protected]

[email protected]

м. Дніпро

ISSN 20760507

Керівник проекту - Гриньов Володимир Анатолійович

Партнеры